เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนายอำนาจ เสนาะจิต”


Share: