เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลม่วงคัน” สร้างกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสังคม


Share: