เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ฯ”


Share: