เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด” รุกความร่วมมือแก้ไขปัญหาสังคม


Share: