เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนายสำรวย ฉิมฉวี”


Share: