เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนายทองอยู่ กองกระวี”


Share: