เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนางเส่ย พุ่มพวง”


Share: