เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนางเพียงทิพย์ จันทร์มณี”


Share: