เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่สมใจ จิตรีงาม อายุ 89 ปี


Share: