เยี่ยมคนพิการติดเตียงถูกตัดไฟฟ้า

เยี่ยมคนพิการติดเตียงถูกตัดไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง และนางสาวอุไรภัสร์ ทรงความเจริญ นักพัฒนาสังคม เบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ทำการต่อไฟฟ้าให้ใช้ได้ตามปกติ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ข้อมูลอื่นๆ


Share: