เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนารี ฉ่ำกระกมล จนท.ศปคม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปกครองอำเภอป่าโมก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ราย โดยมี นางพัชรา บรรดาศักดิ์ รองนายกเหล่ากาขาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการติดตามเยี่ยมครอบครัว และได้มอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน แก่นักเรียนทุนมูนิธิฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย และปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และในส่วนของ พม. อ่างทอง ได้พูดคุย และให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ได้รับโอกาส ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หากประสบปัญหาในด้านสังคม ครอบครัว หรือความเป็นอยู่ พม. ยินดีให้การช่วยเหลือ หรือคำแนะนำ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: