เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ประมงจังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เกษตรอำเภอแสวงหา ปลัดอำเภอแสวงหา เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตย์ ปลูกผัก เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ ของครอบครัวนายศุภกิจ ปานทอง อายุ 16 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม และเด็กหญิงศุภัชสร ปานทอง เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: