เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา และจัดทำสมุดพกครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองแม่ไก่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา และจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบโถส้วม จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,500 บาท เพื่อนำไปบูรณาการดำเนินงานเปลี่ยนโถส้วมใหม่ ให้แก่ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ต้องดูแลบุตรที่อยู่ในวัยเรียน และที่อยู่อาศัย มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม วัดอ่างทองวรวิหาร ร่วมกับพม.อ่างทอง

ทั้งนี้ สนง.พมจ.อ่างทอง จะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว แก่ผู้ประสบปัญหาตามระเบียบ พม. ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: