เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอ

เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายนางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลองครักษ์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทางพระ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอที่ขอรับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน ๕ ครัวเรือน ณ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจ พม. โดยพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๔ ครัวเรือน และแนะนำสิทธิสวัสดิการเบื้องต้น จำนวน ๑ ครัวเรือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: