เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพและข้อมูลครอบครัว ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวศรีประไพ สังข์วรรณะ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพและข้อมูลครอบครัว ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในพื้นที่อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพและการมีงานทำให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: