เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566 โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพื้นที่อำเภอแสวงหา จำนวน 5 ราย ได้แก่ตำบลบ้านพราน จำนวน 4 ราย ตำบลศรีพราน จำนวน 1 ราย และอำเภอป่าโมก จำนวน 2 ราย ได้แก่ ตำบลสายทอง จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และนำเสนอรายชื่อในคณะทำงานพิจารณาวาระคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: