เยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (ศรีราษฎร์อุปกฤติ) และโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กนักเรียน จำนวน 3 ราย โดยการนำของนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: