เยี่ยมประเมินบ้านกลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลโคกพุทรา และนางประไพ อยู่เจียม ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลโคกพุทรา (อพม.) เยี่ยมประเมินบ้านกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับงบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 8 หลัง ในพื้นที่ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เบื้องต้นพม.อ่างทองได้ประเมินสภาพบ้าน พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: