เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีที่พักอาศัย ต้องอาศัยอยู่ภายในวัดห้วยคันแหลน


Share: