เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากลำบากกลุ่มเปราะบาง

วันจันทรที่ 13 สิงหาคม 2566

พระครูใบฎีกานิรันดร์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดเขาบวช พร้อมด้วยคุณณัฏฐนันท์ ปัญญาเพชรสกุล ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบล ห้วยไผ่ และคุณสมิง บุญทด ทีมเสือคาบข่าวลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากลำบากกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จำนวน 6 ราย โดยท่านพระครูใบฎีกานิรันดร์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดเขาบวช ได้เมตตามอบอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มเปราะบาง 

ในการนี้ พม.อ่างทองขอกราบขอบพระคุณพระครูใบฎีกานิรันดร์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดเขาบวช คุณณัฏฐนันท์ ปัญญาเพชรสกุล ประธาน อพม. อพม. และเครือข่ายในพื้นที่เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง เมตตามอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กลุ่มเปราะบางในวันนี้ ถือเป็นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง นำสู่ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: