เยี่ยมผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุน

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาววนัฐสนันท์ ผึ่งมนัส นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวังอ่างทอง โดยมีนายสมพงษ์ อันสุข พนักงานขับรถยนต์ ลงติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ รับสภาพหนี้ขยายอายุสัญญา ผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สัญญาครบกำหนดอายุ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย ลูกหนี้ชำระเงินปิดสัญญา 2 ราย จำนวน 29,000 บาท ทั้งนี้ได้แนะนำให้ผู้ใช้บริการชำระเงินคืนเป็นไปตามสัญญาต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: