เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 92 ปี

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 : นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย พร้อมด้วยปลัดอำเภออาวุโส ปลัดอำเภอ บูรณาการร่วมกับ พม.อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอไชโย พัฒนาการอำเภอไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ และฝ่ายปกครองในพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 92 ปีขึ้นไป ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงวัย ใจเกินร้อย จำนวน 24 ราย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลไชยภูมิ จำนวน 17 ราย ตำบลชะไว จำนวน 4 ราย ตำบลหลักฟ้า จำนวน 2 ราย และตรีณรงค์ 1 ราย เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอไชโย ในประเด็นปัญหาส่งเสริมและดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง และแก้ไขปัญหาครัวเรือนตามเป้าหมาย ThaiQM และ TPMAP ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จาก พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร สนับสนุนถุงยังชีพและช่วยเหลืองานของพม. และประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: