เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีบ้านที่เสียหาย จำนวน 2 หลัง และมีผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต จำนวน 1 คน

ในการนี้ ได้มอบเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนี้

1.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 3,000 บาท และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท

2.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง มอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เป็นค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต

จำนวน 29,700 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 5,000 บาท

4.เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 8,000 บาท และครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค

5.นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบไข่ไก่ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 6 แผง

6.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พิจารณามอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 3,000 บาท

พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนโดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

7.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และพลังงานจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 1,000 บาท

8.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 1,500 บาท

9.นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 2,000 บาท

10.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

11.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

12.ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: