เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา) พร้อมด้วย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางพรนิภา คงใหญ่ กำนันตำบลบ้านพราน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็น อาทิ เตาแก๊ส ที่นอน ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมมอบปัจจัย จำนวน 5,000 บาท แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพม.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด สนับสนุนโดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) พร้อมเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท โดยมอบเป็นเงินสด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: