เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share: