เรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีอาชีพ และรายได้ไม่เพียงพอโดยผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ขาซ้ายใส่ขาเทียม


Share: