โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมรับชมการแสดงรำชุด เทิดไท้องค์วชิราลงกรณ์พร้อมมอบเงินทุนรางวัลแก่นักแสดง สนับสนุนเงินรางวัลโดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหารโดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีเปิด ภายในโครงการมีกิจกรรม

– เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 ครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายธนัท ลิ้มสมบูรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ทอง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลองครักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพองครักษ์ ร่วมลงพื้นที่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 4 ถุง แผ่นรองซับผู้ใหญ่ จำนวน 4 ถุง

– การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 5 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคุณศิริพันธ์ ไม้หอม จากจังหวัดเชียงใหม่

– กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

– การจัดทำกองบุญข้าวสารเพื่ออาหารเช้าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสุวรรณราชหงษ์ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมบริจาค ข้าวสาร กว่า 800 กิโลกรัม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ข้อมูลอื่นๆ


Share: