โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ ”กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ”ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้กรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน จำนวน 50 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ ”กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคมภูมิปัญญา และเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงลดภาวะความเครียดในผู้สูงอายุ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: