โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวศรัญญา แพรทอง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ต่อไป เบื้องต้นพม.อ่างทอง พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน 3 ครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ข้อมูลอื่นๆ


Share: