โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดี

#โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ#ครอบครัวมั่นคงสังคม#สุขภาพดี#ครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดี#โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดี

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 256 5 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานและประเมินครอบครัวของพื้นที่ในพื้นที่ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง ตามโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคงสังคม สุขภาพดี” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะที่ดีทุกกลุ่มวัย ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลรำมะสัก อ.โพธิ์ทอง โดยมีนายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมร่วมลงพื้นที่เยี่ยมประเมินครอบครัว ในพื้นที่ตำบลรำมะสัก จำนวน 2 ครอบครัว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: