โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมอำนวยความสะดวก แก่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ผู้นำทางศาสนา และผู้ด้อยโอกาส ที่รับการตรวจรักษาดวงตา ในโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

โดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ได้เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่ใช้ในการดำเนินโครงการจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ ให้แก่ทีมแพทย์ที่มาบริการ และแก่คณะสงฆ์ แม่ชี ผู้นำศาสนา และผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการ ในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: