โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ได้เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่ใช้ในการดำเนินโครงการจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปิด และได้รับเกียรติจากนาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ มีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวนทั้งสิ้น 316 ราย ประกอบด้วย พระสงฆ์ จำนวน 238 รูป แม่ชี จำนวน 15 ราย ผู้นำทางศาสนาอิสลาม จำนวน 3 ราย นักบวชในศาสนาคริสต์ จำนวน 1 ราย และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 59 ราย โดยได้รับการผ่าตัดรักษา จำนวน 99 ราย แบ่งเป็น ผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 74 ราย ผ่าตัดต้อเนื้อ จำนวน 24 ราย ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ มีผู้ได้รับมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุและแว่นกรองแสงสีชาหลังผ่าตัด จำนวน 219 ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: