โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้กำลังใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 เพื่อให้เด็กนักเรียนในชนบทที่มีปัญหาด้านสายตาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งในวันนี้ได้มีพิธีปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี

และครั้งนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ร่วมโครงการฯ ในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่เข้ารับการบริการให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: