โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

#โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2565) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รับผิดชอบ มีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ตัวเองและครอบครัว การยุติความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการออมของกองทุนการออมแห่งชาติ แก่แกนนำสตรีในพื้นที่ โดยมี นายกชเดชา กลุ่มไหม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: