โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศาสนา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดรุ้ง ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศาสนา ณ โรงเรียนวัดรุ้ง ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ถึงสิทธิต่างๆที่ตนควรได้รับ และสารมารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อผู้ปกครอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: