โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจพม. และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนัก และร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ศพค. อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จัดโดยเทศบาลตำบลทางพระและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลทางพระ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทางพระ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: