โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)สำหรับผู้บริหาร จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำกรุงเทพฯ


Share: