โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดย พม.อ่างทอง ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์ความรักความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว และการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวและการใช้หลักธรรม (คุณธรรม/จริยธรรม) ในการดำเนินชีวิตครอบครัว

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้เชิญชวนประชาชนเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account : ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: