โครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน”

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) พร้อมพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และทีมงาน จัดโครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน” โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ให้ความอนุเคราะห์ศาลาวัดพัฒนา (ดอนกร่าง ) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในการจัดกิจกรรมโครงการ

สำหรับโครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน” นี้ได้รับงบสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 35,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในบทบาทผู้เชี่ยวชาญชีวิตให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในครอบครัวและในสังคม ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงวัย ด้านหัตถกรรม การฝึกปฏิบัติการตกแต่งผูกผ้าระบาย โต๊ะประชุม อาคารสถานที่ โดยมีเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 20 คนและบุคลากร One Home จำนวน 5 คน รวมจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ กล่าวว่ส ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดโครงการฯ ทำให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ และถ่ายภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลาน นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: