โครงการ Mobile ขยายสิทธิ

โครงการ Mobile ขยายสิทธิ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมหาดไทยมอบบัตรประจำตัวคนพิการหลังจากได้รับการประเมินความพิการเมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565โดยนายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นพ.สสจ.จังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 ราย ตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้คนพิการและครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับตามกฎหมาย ข้อมูลอื่นๆ


Share: