โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง

#โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าช้าง โดยนายพุทธิธร ฉัตรบริรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง จัดทำโรงครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 3,000 กล่อง โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 250 แพ็ค และข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม

ในการนี้นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ในนาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ที่ได้เห็นความสำคัญของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต สนับสนุนน้ำดื่ม และข้าวสาร เพื่อใช้ดูแลกลุ่มเปราะบาง และผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: