ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน #การประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีการกำหนดให้มีการดำเนินการจัดตั้ง ตู้ปันสุขและตู้ร้องทุกข์ เพื่อแย่งปันและรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ และนำมาจัดสรรให้ตรงตามความต้องการต่อไป


Share: