25 พฤศจิกายน 2566 วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

25 พฤศจิกายน 2566 วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

#25พฤศจิกายน2566#วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก#สตรี#บุคคลในครอบครัว

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 จะจัดขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สำหรับจังหวัดอ่างทอง จะจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: