วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร และนายธงชัย สีโรย พนักงานขับรถยนต์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจสอบการให้สิทธิ ตามมาตรา 35 แทนการจ้างงานคนพิการ (จ้างเหมาบริการ) โดยได้รับสิทธิจาก บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วน หญิงและนันท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจ้างงานเชิงสังคมให้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ณ ที่ว่ารอำเภอแสวงหา องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย เทศบาลตำบลม่วงคัน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เทศบาลตำบลโพสะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสะ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสิ้นจำนวน 9 ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: