ช่วยเหลือแม่วัยใสคลอดบุตรแรกเกิดที่โรงพยาบาลอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแม่วัยใสคลอดบุตรแรกเกิดที่โรงพยาบาลอ่างทอง โดยได้อำนวยความสะดวกในการพาแม่ และทวดของเด็กแรกเกิดออกจากโรงพยาบาลอ่างทอง ไปส่งที่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง และโรงพยาบาลแสวงหา ได้ให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจหลังคลอด การเลี้ยงดูบุตร และการรับวัคซีนสำหรับเด็ก โดยพม.อ่างทอง ได้ประสานงานอบต.สีบัวทอง เพื่อลงพื้นที่ติดตามหาแม่ของแม่เด็กแรกเกิด เพื่อให้ช่วยเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต่อไป

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้มอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนจาก พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คุณจิตรภักดี บุญนิตย์ ประสานงานโดยนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายณรงค์พร ดูดดื่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และนางสาวจิราวรรณ ทองประจวบโชค หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

พม.อ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างท่อง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children) โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สำหรับจังหวัดอ่างทอง เดินขบวนรณรงค์ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกว่า 300 คน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ มติที่ประชุมอนุมัติโครงการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดสรรให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 3,355,000 บาท โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท อนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 349,550 บาท และอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 15 ราย จำนวน 526,000 บาท ไม่อนุมัติ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,260,550 บาท ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสนางสาวนวรัตน์ หมั่นดี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ได้รับดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ พมจ.อ่างทอง ขอให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี พบเจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

โดยกำหนดการประเมินครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 สถานที่สอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เวลา 09.00 – 12.00 น.

– ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

และประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือเด็ก

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 พม.อ่างทอง ได้รับการประสานจากนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าโมก กรณีพบเด็กชายอายุ 16 ปี ในพื้นที่บริเวณ บขส. อำเภอป่าโมก จากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ แจ้งว่าเด็กชายสมัครงานผ่านเฟสบุ๊คเดินทางมาหางานทำที่ป่าโมก แต่ไม่สามารถติดต่อนายจ้างได้ จึงต้องการเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดตากแต่ไม่มีเงินค่ารถทัวร์

พม.อ่างทอง ได้ประสานงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

– พาเด็กไปลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ประสานครอบครัว (ยาย) เพื่อรับตัวเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว และพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไข

– จนท.บพด.อ่างทอง และ จนท.สนง.พมจ.อ่างทอง นำส่งเด็กให้กับยาย ณ อบต.บ้านแค (สถานที่ทำงานของยาย)

– ประสาน บพด.จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน ติดตามพฤติกรรมเด็ก และการรักษาที่เหมาะสม ต่อไป

– ให้คำปรึกษา และแนะนำ ตามสภาพปัญหา เพื่อให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมรณรงค์ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง”

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 309 บริเวณหน้าวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบนโยบายการปฏิบัติในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน การเดินข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัย ซึ่งกำหนดแนวทางการรณรงค์ ทุกวันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:25 พฤศจิกายน 2566 วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

25 พฤศจิกายน 2566 วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

#25พฤศจิกายน2566#วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก#สตรี#บุคคลในครอบครัว

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 จะจัดขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สำหรับจังหวัดอ่างทอง จะจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายนางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ ปลัดอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ อบต.ยางช้าย เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางช้าย ผู้นำในพื้นที่ อสม. และอพม.ประจำตำบล ลงพื้นที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ณ ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง

การช่วยเหลือ

1.พม.อ่างทอง มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการยังชีพและค่ารักษาพยาบาล

2.อำเภอโพธิ์ทอง มอบข้าวสาร จำนวน 15 กิโลกรัม

3.อบต.ยางช้าย อำนวยสะดวกรถรับตัวนางสาวพัชรินทร์ฯ ออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

4.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางช้าย และอสม. จะลงติดตามอาการของนส.พัชรินทร์ฯ หลังจากออกจากโรงพยาบาล

5.ผู้นำชุมชน อพม.ประจำตำบล ติดตามความเป็นความเป็นอยู่ของครอบครัวต่อเนื่องเป็นระยะต่อไป

ทั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้ช่วยเหลือครอบครัวนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2562 ช่วยเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงินฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาทและ ปี2565 ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท ด้านที่อยู่อาศัย ปี2565 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 40,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมีนายอำนาจ เสนาะจิต ประธาน อพม.จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดเวทีสัญจรแต่ละอำเภอเพื่อให้ประธาน อพม. จังหวัด และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ. ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนฯ และกำหนดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการการสร้างทักษะ สร้างงาน เพื่อสร้างบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการการสร้างทักษะ สร้างงาน เพื่อสร้างบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการการสร้างทักษะ สร้างงาน เพื่อสร้างบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและร่วมกันขับเคลื่อนงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกลุ่มเปราะบางจำนวนมาก และมีความพร้อมในการดำเนินงานจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ เทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา เทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ เทศบาลตำบลม่วงคัน อำเภอโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก และองค์การบริหารตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรม 5 ส. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

One Home อ่างทอง ร่วมกับ One Home พระนครศรีอยุธยาทำกิจกรรม 5 ส. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีกฐินพระราชทานกระทรวง พม.

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พม.อ่างทอง นำโดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.พระนครศรีอยุธยา และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ จัดกิจกรรมทำความสะอาด และจัดสถานที่ บริเวณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสถานที่

สำหรับจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้ร่วมสนับสนุน ไอศกรีม จำนวน 1 ถัง แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีงบประมาณพ.ศ. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง


Share:พม.อ่างทอง มอบบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง

พม.อ่างทอง มอบบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ในการมอบบ้านแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมจากงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายระวีพงศ์ วีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว และนายสัมพันธ์ ทองลิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลคลองวัว และตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แก่คนพิการ จำนวน 2 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

จากนั้นร่วมกับ นายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ และปลัดอำเภอป่าโมก พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มอบบ้านแก่คนพิการ จำนวน 1 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท มอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท และมอบบ้านแก่กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จำนวน 2 หลัง งบประมาณหลังละ 32,000 บาท และ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 132,000 บาท

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนในฐานข้อมูล ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งเป็นคนที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต และสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมือของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สำรวจ ส่งต่อข้อมูล และร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้มีบ้านที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบบ้านในโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ 2566 แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 ราย

ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง มอบบ้าน แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลหัวไผ่

พม.อ่างทอง มอบบ้าน แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลหัวไผ่

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองมอบบ้านแก่คนพิการ จำนวน 4 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท และมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนในฐานข้อมูล ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอเมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นคนที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต และสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมือของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สำรวจ ส่งต่อข้อมูล และร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้มีบ้านที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พิธีปิดโครงการฝึกงานมาตรา 35

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พม.อ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกงานมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 หลักสูตรการทำเบเกอรี่ ระดับต้น 600 ชั่วโมง ณ ที่ทำการชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวอำเภอแสวงหา โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ซึ่งโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแนะนำการเข้าถึงอาชีพต่างๆ ของคนพิการ นำพาคนพิการออกสู่สังคมภายนอก หาอาชีพหารายได้ให้กับคนพิการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคม โดยเล็งเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่นจำกัด ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก และชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวอำเภอแสวงหา จัดโครงการฝึกงานตามมาตรา 35 หลักสูตรการทำเบเกอรี่ 600 ชั่วโมง ณ ที่ทำการชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวอำเภอแสวงหา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 6 เดือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายพิเชษฐ์ เกษรบัว พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ ๖ ปี และครอบครัวคนพิการในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน ๑๓ ครัวเรือน โดยแนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน ๙ ครัวเรือน ตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประเมินสภาพบ้านของผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายภานุวัฒน์ ช่อดอกรัก พนักงานอำนวยการ ลงพื้นที่ตำบลศาลาแดง ตำบลตลาดหลวง และตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และ อพม. เพื่อประเมินสภาพบ้านของผู้สูงอายุ จำนวน 18 หลัง ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยผุพัง ห้องน้ำไม่เหมาะสม โดยจะนำเข้าประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลืองบประมาณตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 ต่อไป พร้อมจัดทำสมุดพกรายครัวเรือนตามโครงการบูรณาการเพื่อพัมนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง มอบบ้าน แก่คนพิการและผู้สูงอายุ อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

พม.อ่างทอง มอบบ้าน แก่คนพิการและผู้สูงอายุ อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วย ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ลงพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มอบบ้านแก่คนพิการ จำนวน 4 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท และมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท 1 หลัง และงบประมาณหลังละ 22,500 บาท 4 หลัง รวมเป็นเงิน 130,000 บาท

จากนั้นลงพื้นที่ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น มอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 6 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000 บาท 1 หลัง และงบประมาณหลังละ 22,500 บาท 5 หลัง รวมเป็นเงิน 152,500 บาท

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ซึ่งเป็นคนที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ให้ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง

พม.อ่างทอง จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ร่วมกับนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว กำนันตำบลมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลมหาดไทย ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองอ่างทอง ผอ.รพ.สต.มหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ผ่านการสะท้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. สร้างการรับรู้โดยตรงถึงพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เชิงรุก ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กับ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ และบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ ลดปัญหา และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ณ รพ.สต.มหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จากนั้น ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลมหาดไทย จำนวน 1 ราย เป็นผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีคนดูแล โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดเครื่องนอน ซึ่งพม.อ่างทอง ได้จัดเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือ ต่อไป

สำหรับกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 73 ตำบล เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ พม. สะท้อนปัญหา/อุปสรรคของการทำงานด้านสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขให้สามารถขับเคลื่อนงานและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่ ในการทำงานร่วมกัน เสริมพลังแก่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการชี้เป้า เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอล

เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอล

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จำนวน 1 ราย และร่วมมอบสิ่งของให้กับแรงงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แรงงานจากกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดย พม.อ่างทอง ได้เก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ประกาศ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน และยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์

ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยจ้า !!!!!


Share:ติดตามการดูแลเด็กจากครอบครัว และลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กับนายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก ร่วมกับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.โรงช้าง เพื่อติดตามการดูแลเด็กจากครอบครัว และลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว จิตเมตตาอารี ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหา กรณีเด็กมีปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยจะนำข้อมูลเข้าประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางการช่วยเหลือเด็กให้เหมาะสมต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:งาน “อุตสาหกรรมร่วมใจ ใส่ใจชุมชน” เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ

งาน “อุตสาหกรรมร่วมใจ ใส่ใจชุมชน” เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมงาน “อุตสาหกรรมร่วมใจ ใส่ใจชุมชน” เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีการมอบต้นมะม่วงจำนวน 3,000 ต้น ให้กับประชาชนในตำบลหัวไผ่ จำนวน 407 ครัวเรือนเพื่อนำไปปลูก ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจาก บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,500 ต้น และบริษัท ไทยเรยอน (มหาชน) จำนวน 1,500 ต้น โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ “MIND” ใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ที่ทำการกำนันตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรม “จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม”

กิจกรรม “จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม”

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดเวทีกิจกรรม “จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ผ่านการสะท้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. สร้างการรับรู้โดยตรงถึงพื้นที่

ทั้งนี้พม.อ่างทอง ได้ทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เชิงรุก ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กับ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ให้ครอบคลุมทุกมิติ ณ ที่ทำการกำนันตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการ ถูกนำมาทิ้งในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการ ถูกนำมาทิ้งในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

จากกรณีปลัดอำเภอแสวงหา แจ้งเข้ามาเมื่อ เวลา 9.00 น. ว่ามีผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว ถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่ามีญาติอยู่ในพื้นที่ แต่ญาติไม่สามารถดูแลได้เนื่องจาก ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และต้องดูแลคนพิการ อีก 1 คน จึงประสาน พม. ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง พร้อมปลัดอำเภอแสวงหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว ถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา ซึ่งเป็นบริเวณบ้านเดิมของผู้สูงอายุรายดังกล่าว

ในการนี้ พม.อ่างทองได้บูรณาการกับเครือข่ายให้การช่วยเหลือ ดังนี้

– ประสานขอความอนุเคราะห์จากนายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา ดำเนินการตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพจิต และรับไว้ในโรงพยาบาลในระหว่างติดตามครอบครัว เนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายโรค และเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับปลัดอำเภอ จะสืบหาครอบครัว หากมีความพร้อมจะส่งคืนครอบครัว ต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และติดตาม ดูแล เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ หากครอบครัวไม่มีความพร้อมในการดูแล พม. จะประสานส่งต่อหน่วยงานในกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

เวลา 07.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อม One Home อ่างทอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณริมท่า แม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9

ต่อมาเวลา 09.45 น. ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยตลอดการครองราชย์ 70 ปี ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ และความสามารถ ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดมา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง

พม.อ่างทอง จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ร่วมกับนายไชยวัฒน์ พิทักษ์เขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ผ่านการสะท้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. สร้างการรับรู้โดยตรงถึงพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ทำบันทึกความร่วมมือ

การพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เชิงรุก ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กับ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ และบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ ลดปัญหา

และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สำหรับกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 73 ตำบล เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ พม. สะท้อนปัญหา/อุปสรรคของการทำงานด้านสังคม เพื่อหาแนวทางในการแแก้ไขให้สามารถขับเคลื่อนงานและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่ ในการทำงานร่วมกัน เสริมพลังแก่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการชี้เป้า เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้ากราบพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมพูดคุยพร้อมมอบนโยบายในการทำงานแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในเวทีกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ผ่านการสะท้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. สร้างการรับรู้โดยตรงถึงพื้นที่ ทั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้ทำบันทึกความร่วมมือ

การพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เชิงรุก ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กับ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ และบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ ลดปัญหา

และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ณ วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สำหรับกิจกรรม ”จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม“ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 73 ตำบล เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ พม. สะท้อนปัญหา/อุปสรรคของการทำงานด้านสังคม เพื่อหาแนวทางในการแแก้ไข ให้สามารถขับเคลื่อนงานและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่ ในการทำงานร่วมกัน เสริมพลังแก่ผู้นำท้องที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ณ ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกับ ประธานอพม.อำเภอเมืองอ่างทอง และผู้นำในพื้นที่ กรณี ผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรัง ประสบปัญหาด้านการขอข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล ซึ่ง พม.อ่างทอง ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ โดยการประสานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุได้รับการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกตรวจสอบสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวอีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ติดตามการสร้างบ้านให้แก่พ่อวัย 62 ปี เลี้ยงลูกอายุ 1 ปี ในรถกระบะ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

ติดตามการสร้างบ้านให้แก่พ่อวัย 62 ปี เลี้ยงลูกอายุ 1 ปี ในรถกระบะ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมด้วย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อปท. และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ เยี่ยมติดตามการสร้างบ้านให้แก่พ่อวัย 62 ปี เลี้ยงลูกอายุ 1 ปี ในรถกระบะ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกชายวัย 1 ขวบ นำสู่การเติบโตอย่างสมวัย และในครั้งนี้พระสุวรรณวชิราทรฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น จำนวน 1,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรม จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม

กิจกรรม จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 (วัดราชปักษี) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังรายงานสภาพปัญหาสังคมของตำบลโพสะ และพม. ได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมฯ และบทบาทภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นหญิงสูงอายุต้อง เป็นแม่ของคนพิการตาบอดและป่วยจิตเวช

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นหญิงสูงอายุต้อง เป็นแม่ของคนพิการตาบอดและป่วยจิตเวช

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมด้วย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อปท. และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นหญิงสูงอายุต้อง เป็นแม่ของคนพิการตาบอด และป่วยจิตเวช ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งคนเป็นแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพ และต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้านเพียงคนเดียว

เบื้องต้นได้บูรณาการให้การช่วยเหลือดังนี้

1) พระสุวรรณวชิราทรฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร 20 กิโลกรัม และน้ำดื่ม 5 แพ็ค

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 1,000 บาท

3) นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จะดำเนินการประสานพูดคุยเรื่องหนี้สินของสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเศษชัยชาญ ว่าจะสามารถชะลอหรือพักชำระหนี้ชั่วคราวได้หรือไม่

4) สำนักงานพัฒนาสังคมฯ วางแผนให้การช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ บริเวณห้องนอน ห้องน้ำ และระบบไฟฟ้า พร้อมเสนอชื่อเข้าพิจารณาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการ

4) เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จะดำเนินการดูแลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องระบบไฟฟ้า ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณการปรับสภาพบ้านคนพิการ

5) โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และ อสม. จะดูแลเรื่องสุขภาพของคนพิการ ซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรง และมีโรคประจำตัวหลายโรค

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอสามโก้ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง โดยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อพม. อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย เเละมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เเก่ผู้สูงอายุได้มีแรงกายแรงใจในการใช้ชีวิต ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง และลงพื้นที่พบปะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก

ต่อมา ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก ที่เกิดน้ำท่วมขัง โดยได้พูดคุยให้กำลังใจแก่เกษตรกรและติดตามการให้ความช่วยเหลือในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมน้ำขัง ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลจากศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอป่าโมก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่ติดตามการอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ติดตามการอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ.2544 ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง (ตำบลศาลาแดง จำนวน 1 ราย ตำบลบ้านอิฐ จำนวน 1 ราย ตำบลโพสะ จำนวน 1 ราย) อำเภอป่าโมก (ตำบลสายทอง จำนวน 1 ราย ตำบลเอกราช จำนวน 1 ราย ) รวม 5 ราย เพื่อรับเงินสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนเงิน 2,000 บาท/เดือน ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2567

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อม One Home อ่างทอง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และร่วมมอบดอกไม้เพื่อต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง มีความยินดียิ่งที่จะร่วมกับนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:หลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่ถูกต้อง ฝากทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะครับ 🙏ขอบคุณครับ

พม.อ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:รายงานคาดการณ์แนวโน้มสถานการร์ผู้สูงอายุ

รายงานคาดการณ์แนวโน้มสถานการร์ผู้สูงอายุ

กลุ่มจังหวัด เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1

(นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี อ่างทอง)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุม One Home อ่างทอง

ประชุม One Home อ่างทอง

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ปี 2565 และ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ปี 2565 และ 2566 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี อุทิศตนเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ซึ่งจังหวัดอ่างทอง มีผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 คน คือ คุณรฐา ตะเพียนทอง ได้รับรางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนวัสดุสร้างบ้านแก่พ่อวัย 62 ปี เลี้ยงลูกอายุ 1 ปี ในรถกระบะ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

จากกรณีเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ แจ้งว่ามีพ่ออายุ 62 ปี เลี้ยงลูกอายุ 1 ปี ในรถกระบะ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

และดำเนินการจัดประชุมร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองและทีมสหวิชาชีพ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 พม.อ่างทอง เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1) นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยนายกเทศบาลมนตรีตำบลสาวร้องไห้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาให้ได้พักอาศัยบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยจะต่อเติมกั้นเป็นสัดส่วนให้พักอาศัย โดยมีห้องน้ำนอกอาคารด้านข้าง ๆ และใช้งบประมาณในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ พร้อมยังร่วมมือกันบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมที่พักอาศัยให้ผู้ใช้บริการ

2) รพ.สต.สาวร้องไห้ ดูแลเรื่องสุขภาพบิดาเด็กและเด็ก พัฒนาการของเด็ก วัคซีนป้องกันโรค และพฤติกรรมการดื่มสุรา

3) พม.อ่างทอง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาและเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับเด็ก อาทิ เสื้อผ้า นมผง แพมเพิส และของใช้เด็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

และในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร ได้มอบอิฐบล็อก จำนวน 160 ก้อน และปูนสำหรับก่อฉาบ จำนวน 7 ถุง รวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท แก่พม.อ่างทอง โดยนางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ และให้ไปดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ขาดแคลนอีกหลายรายการประมาณ กว่า 10,000 บาท ท่านยินดีรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมด เพื่อนำไปดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกชายวัย 1 ขวบ นำสู่การเติบโตอย่างสมวัย ทั้งนี้ จะติดตาม ดูแลให้การช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เป็นระยะ ต่อไป

ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทรฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้เมตตาสนับสนุนวัสดุในการสร้างบ้านแก่ผู้ประสบปัญหาในครั้งนี้ และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม. มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี โดยเป็นเงินตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 29,700 บาท และจังหวัดอ่างทองจึงขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท เป็นค่าจัดการศพ 50,000 บาท และเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นเงิน 30,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือหญิงพิการซ้ำซ้อน

ช่วยเหลือหญิงพิการซ้ำซ้อน

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนางวิภาสินี แก้วช่วง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ในพื้นที่ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นหญิงพิการซ้ำซ้อน แม่ที่เป็นผู้ดูแลประสบอุบัติเหตุต้องพักรักษาตัวทำให้ขาดรายได้ โดยพม.อ่างทองมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 4 แพ็ค สนับสนุนโดยนางวิภาสินี แก้วช่วงฯ มูลค่ากว่า 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้ประสานสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ช่วยเหลือแม่ในเรื่องการจัดหางานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมพิจารณาวางแผนให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง ร่วมกับสภาเด็กฯ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566

พม.อ่างทอง ร่วมกับสภาเด็กฯ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566

นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ พร้อม พม.อ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง กำนัน ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จัดกิจกรรมโครงการ “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิตอล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นย้ำถึงความสำคัญของเยาวชนต่อการพัฒนาประเทศชาติ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ณ โรงเรียนวัดพายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยกิจกรรมโครงการประกอบด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณสนามเด็กเล่นและการทาสีเครื่องเล่น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ได้ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1 หลัง และพม.อ่างทอง ได้มอบที่นอน ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวสารให้แก่กลุ่มเปราะบาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 3 โหล มุ้ง จำนวน 1 หลัง ที่นอนปิกนิก จำนวน 1 ชุด และแคร่ไม้สำหรับนอน จำนวน 1 หลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ

สำหรับ โครงการ “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิตอล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ฝึกใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับความรู้ด้านต่าง ๆ ปลูกฝังความมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมครอบครัวเด็ก

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามโก้ และผู้นำในพื้นที่ลงเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๓ ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลราษฎรพัฒนา ตำบลสามโก้ และตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ กรณีที่ได้รับการประสานจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมครอบครัวเด็ก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์

เยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยพม.อ่างทอง ได้ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และช่องทางการเข้าถึงบริการต่างๆ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นผู้สูงอายุพิการทางทางจิตใจหรือพฤติกรรมต้องดูแลสามี และลูกพิการ ไม่มีรายได้ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เป็นผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ โดยพม.อ่างทอง ได้ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเทวราช พูดคุยหาทางปิดยอดหนี้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร และบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น และเป็นสร้างขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ พม.อ่างทอง ได้เก็บข้อมูลเพื่อนำชื่อเข้าประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ในปีงบประมาณ 2567

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial