รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

***โครงการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง

ในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การคัดเลือกคนพิการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นครั้งแรก ในการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เสนอชื่อคนพิการที่สมควรได้รับการยกย่องเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงการยอมรับของสังคมไทยต่อคนพิการว่ามีความสามารถ มีศักดิ์ศรีทัดเทียมคนปกติ ดังนั้น คนพิการที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จในชีวิต จึงควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้ปรากฎ และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อประกาศเกียรติคุณ และส่งเสริมให้กำลังใจแก่คนพิการทุกประเภท
  2. เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคม ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและปฏิบัติต่อคนพิการในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และสังคมโดยส่วนรวม
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share:ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ

พม.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ

…………………………………………………………………….

ช่องทางอื่นๆของ พม อ่างทอง

เว็บไซต์ : https://angthong.m-society.go.th/

Facebook : สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง

Fan Page : เพจ พมจ.อ่างทอง

Line ID : @150sljmq


Share:ผลการสอบผ่านเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผลการสอบผ่านเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ผลการสอบผ่านเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง


Share:ประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง ขอประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง
เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


Share:ข้อกำหนดกรมกิจการผู้สูงอายุ

ข้อกำหนดกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม ผู้ค้ำประกัน และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕


Share:ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่องผลการสอบภาคปฏิบัติพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง #นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

บัดนี้ การสอบภาคปฏิบัติ (ข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ โดยเรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ ดังนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับ เข้ารับประเมินสมรรถนะโดยการเข้าสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) สถานที่รับสมัคร รายงานตัว เวลา 7.30 น.


Share:ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) สถานที่รับสมัคร


Share:รับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ชื่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
//โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร//


*******************************************************************************************

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ –> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป –>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


Share:ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง


Share:เชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย

เชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย
ผ่านผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท
1.เสื้อผ้า
2.เครื่องประกอบการแต่งกาย
3.ของใช้
รางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท
ที่มาจาก https://angthong.m-society.go.th/?p=5593

Share:ขอเชิญเข้าร่วมสอบคุณวุฒิวิชาชีพ “ช่างทำผมสตรี”

ขอเชิญเข้าร่วมสอบคุณวุฒิวิชาชีพ “ช่างทำผมสตรี” โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพช่างผม (องค์การมหาชน) และศูนย์ทดสอบสถาบันชลาชล ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาบ้านหน้าพระลาน ปปร.25 สถาบันพระปกเกล้า ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมวัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 035 611163 และ 035 616156-7


Share:นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมพม.จังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเปราะบาง “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” และ “ กาชาด ปันสุข “

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ ตำบลสามง่ามและตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ กาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2564 โดยมี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าเช็ดตัว และเงินสงเคราะห์ให้ รายละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10 ราย

# อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://siamrath.co.th/n/220776


Share:พมจ.อ่างทองลงพื้นที่รับแจ้งข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเราชนะ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งโต๊ะรับเรื่องลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลในโครงการเราชนะ ซึ่งไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ สำหรับผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยพร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้พิการเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์


Share:รับสมัคร บุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไป ซึ่งมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ http://qrgo.page.link/ch3TW


Share:#รับ สมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2564

รับ สมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

รับ สมัครคัดเลือก #รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2564 และ #รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พ.ศ.2564 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม#โดยสามารถเสนอชื่อพร้อมประวัติชีวิตและผลงานตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1882FcGTcXHtcYTtKyHqnvaK11iTUIF94/view?usp=sharing
https://angthong.m-society.go.th/


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial