ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำจังหวัดอ่างทอง

ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗


Share:ขอแสดงความยินดี นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดี

นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี

ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองอ่างทอง

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566


Share:กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/…/1SFbp…

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:คัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566

ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566 โดยสามารถส่งเอกสารหลักฐานเข้าร่วมการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประกาศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566

ประกาศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน

แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วไปพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj9TmbOWUOIqM3_FDWfn_xJCmythTMaRjaQiSrdwrpC_hNXg/viewform <<

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

สามารถอ่าน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ >> https://drive.google.com/…/1GmVtaDEG5oUcE7F9GJ0…/view… <<

ขอบคุณครับ


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นายสุวิทย์ สร้อยแสง ประธาน อพม. อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566

2.นายอำนาจ เสนาะจิต ประธาน อพม. อำเภอโพธิ์ทอง ได้รับคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566

3.นางพรนิภา คงใหญ่ ประธาน อพม. ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา ได้รับคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566


Share:ประกาศผลการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและองค์กรเครือข่ายดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและองค์กรเครือข่ายดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


Share:ประกาศผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566

ประกาศผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566


Share:ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่ม 11 มี.ค. นี้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่ม 11 มี.ค. นี้

☀️ กระทรวงการคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และธ.กรุงไทย เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 66 เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1.ขอข้อมูลการเลือกตั้ง

2.ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

3.ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

4.ขอชื่อแพทย์เวร

5.แจ้งเบาแสบริษัทเลี่ยงภาษี


Share:ขอแสดงความยินดี “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” “ดีเด่น”ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดีนางเพียงทิพย์ จันทร์มณี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองอ่างทอง

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” “ดีเด่น”ประจำปี ๒๕๖๕

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอแสดงความยินดี กับ “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”“ดีเด่นพิเศษ”ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดีนายจำเนียร ชวลิต ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอสามโก้

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”“ดีเด่นพิเศษ”ประจำปี ๒๕๖๕

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

#ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อิเมล์) : 📧saraban.angthong@m-society.go.th

2. เว็บไซต์ 🌐https://angthong.m-society.go.th/

3. แอปพลิเคชั่น Line : @150sljmq หรือ fanpage : เพจ พมจ.อ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ผลการคัดเลือกคนพิการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการคัดเลือกคนพิการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


Share:รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

***โครงการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง

ในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การคัดเลือกคนพิการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นครั้งแรก ในการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เสนอชื่อคนพิการที่สมควรได้รับการยกย่องเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงการยอมรับของสังคมไทยต่อคนพิการว่ามีความสามารถ มีศักดิ์ศรีทัดเทียมคนปกติ ดังนั้น คนพิการที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จในชีวิต จึงควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้ปรากฎ และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อประกาศเกียรติคุณ และส่งเสริมให้กำลังใจแก่คนพิการทุกประเภท
  2. เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคม ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและปฏิบัติต่อคนพิการในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และสังคมโดยส่วนรวม
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share:ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ

พม.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ

…………………………………………………………………….

ช่องทางอื่นๆของ พม อ่างทอง

เว็บไซต์ : https://angthong.m-society.go.th/

Facebook : สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง

Fan Page : เพจ พมจ.อ่างทอง

Line ID : @150sljmq


Share:ผลการสอบผ่านเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผลการสอบผ่านเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ผลการสอบผ่านเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง


Share:ประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง ขอประกาศผลการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง
เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


Share:ข้อกำหนดกรมกิจการผู้สูงอายุ

ข้อกำหนดกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม ผู้ค้ำประกัน และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕


Share:ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่องผลการสอบภาคปฏิบัติพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง #นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

บัดนี้ การสอบภาคปฏิบัติ (ข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ โดยเรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ ดังนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับ เข้ารับประเมินสมรรถนะโดยการเข้าสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) สถานที่รับสมัคร รายงานตัว เวลา 7.30 น.


Share:ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) สถานที่รับสมัคร


Share:รับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ชื่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
//โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร//


*******************************************************************************************

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ –> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป –>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


Share:ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง


Share:เชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย

เชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย
ผ่านผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท
1.เสื้อผ้า
2.เครื่องประกอบการแต่งกาย
3.ของใช้
รางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท
ที่มาจาก https://angthong.m-society.go.th/?p=5593

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial