รับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ชื่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
//โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร//


*******************************************************************************************

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ –> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป –>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


Share: