รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีงบประมาณพ.ศ. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2566


Share:งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://angthong.m-society.go.th/ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานฯ เพื่อความโปร่งใสปละเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ


Share:งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://angthong.m-society.go.th/ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานฯ เพื่อความโปร่งใสปละเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ


Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีงบประมาณพ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2565


Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีงบประมาณพ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2564


Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม งบประมาณ ปี พ.ศ.2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน งบประมาณ ปี พ.ศ.2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม งบประมาณ ปี พ.ศ.2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาาคม งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาาคม งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน งบประมาณ ปี พ.ศ.2563


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial