งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://angthong.m-society.go.th/ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานฯ เพื่อความโปร่งใสปละเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ


Share:งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://angthong.m-society.go.th/ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานฯ เพื่อความโปร่งใสปละเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial