งาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” หวังเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” หวังเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมงาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” หวังเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ ด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ (We Can Do) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจังหวัดอ่างทองมี

นายสนั่น มีแก้ว พิการทางการเห็น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ ในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 273 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 747,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ซึ่งมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ประกอบด้วย

1.การจัดเวที TED Talk “WE THE NEXT GEN : พลังคนรุ่นใหม่ สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกระทรวง พม. ที่จะมาส่งต่อพลังความคิด มุมมองในการขยับ ปรับองค์กร เพื่อส่งต่อสู่ ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกท่าน ร่วมกันเดินหน้าองค์กรในการ “สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน”

2.การแสดงศักยภาพและความสามารถของกลุ่มเป้าหมายอาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

3.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 19 หน่วยงาน และนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่าย จำนวน 38 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ และงานฝีมือต่างๆ การจำหน่ายและประมูลทรัพย์หลุดจำนำจากสถานธนานุเคราะห์

4. กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมงานวันลูกประชาบดี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม. ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กหญิงศุภัชสร ปานทอง และนายศุภกิจ ปานทอง ซึ่งแม่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับตาและยาย โดยตาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดู ส่วนบิดาประกอบอาชีพเป็นพนักงานรับส่งสินค้า มีครอบครัวใหม่ แต่ยังคงดูแลอยู่เป็นระยะ ซึ่งเด็กทั้ง 2 คน ได้รับพระราชทานทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเด็กกำพร้า (สัญชาติไทย) ที่สูญเสียบิดา มารดา (คนเดียวหรือทั้งสองคน) หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการมี ดังนี้

1. นายกเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้เข้ามาปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดเตรียมสถานที่ ทำเล้าไก่ พร้อมมอบที่ใส่อาหารไก่

2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบชุดนักเรียนคนละ 2 ชุด พร้อมถุงยังชีพ

3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มอบพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 10 ตัว อาหารไก่ จำนวน 2 กระสอบ พร้อมเวชภัณฑ์

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและสำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา มอบพันธุ์พืชผักสวนครัว และทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

6. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบกระเป๋านักเรียน และนมกล่อง จำนวน 3 แพ็ค

โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวเด็กนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงที่ได้ห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ต้องสูญเสียผู้ปกครอง จากการติดเชื้อโคโรนา 2019 ร่วมบูรณาการช่วยเหลือและดูแลเด็กในครั้งนี้ ช่วยให้เด็กและครอบครัว ได้เข้าถึงโอกาส ช่วยให้เด็กเติบโตเป็นอย่างมีคุณภาพ เป็นอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอสามโก้ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอสามโก้ พร้อมสาธารณสุขอำเภอสามโก้ ปลัดอำเภอ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่ อำเภอสามโก้ และอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 ราย เเละมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ชุด มูลค่ากว่า 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เเก่ผู้สูงอายุได้มีแรงกายแรงใจในการใช้ชีวิต ต่อไป เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอแสดงความยินดี นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดี

นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี

ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองอ่างทอง

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566


Share:เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ประมงจังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เกษตรอำเภอแสวงหา ปลัดอำเภอแสวงหา เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตย์ ปลูกผัก เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ ของครอบครัวนายศุภกิจ ปานทอง อายุ 16 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม และเด็กหญิงศุภัชสร ปานทอง เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง และ พม.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดเก่าอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง และ พม.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดเก่าอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมด้วย พม.อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.สิงห์บุรี โดย นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตลาดเก่าอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 21 ครอบครัว ซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 สิงหาคม 2566 บริเวณชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ของคนสิงห์บุรี ที่มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ได้รับความเสียหลายอย่างมาก

เบื้องต้น ได้พูดคุยให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุ พร้อมให้การช่วยเหลือ โดย พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้กรุณาสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 21 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 ชุด ๆ ละ 500 บาท พร้อมเงินสดครอบครัวละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 31,500 บาท ตามโครงการ “พระไม่ทิ้งโยม” เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นางวาสนา ทองจันทร์ กล่าวว่า ในนาม พม. ขอกราบขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ สนับสนุนครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบเงินสด แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทอง และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม. มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทรฯ

ขอขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทรฯ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 พระสุวรรณวชิราทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 35 ชุด และข้าวสาร 59 ถุง มูลค่ากว่า 23,000 บาท แก่นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ/คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ในการนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทรฯ ที่เมตตาสนับสนุนและช่วยเหลืองานของพม. และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สส.อ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง มอบบ้านคนพิการ

สส.อ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง มอบบ้าน พร้อมของขวัญแก่คนพิการ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสุขสันติ์ สวนมะม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ปลัดอำเภอโพธิ์ทอง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอ่างแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตำบลสามง่าม หมู่ 3 มอบบ้านแก่คนพิการ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท

จากนั้น ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสามโก้ ร่วมกับนายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ นายสุชาติ คงประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสามโก้ มอบบ้านคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลสามโก้ จำนวน 7 หลัง ๆ ละ 40,000 บาท รวมงบประมาณ 280,000 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่ม และหน้ากากอนามัย หลังละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ และครอบครัว เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือน

คนพิการกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนในฐานข้อมูล ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอสามโก้

ซึ่งเป็นคนพิการที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต และสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมือของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สำรวจ ส่งต่อข้อมูล และร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีบ้านที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับ พลเรือตรีหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง โดยมีพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ณ วัดเอกราช หมู่ที่ 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยในครั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้ร่วมสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. เพื่อสร้างการรับรู้และช่องทางการเข้าถึงบริการแก่ประชาชน และเชิญชวนประชาชนเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account : ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” อีกทั้ง มีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมรับของรางวัล อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก ตุ๊กตา สมุด เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 และร่วมรับชมการแสดงชุดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์) ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบเงินรางวัลแก่นักแสดง โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากพระอธิการอภิวัฒน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดไทรย์นิโครธาราม โดยมีพลเรือตรีหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีเปิด ณ วัดไทรย์นิโครธาราม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมประกอบด้วย

– เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์) สนับสนุนโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนางสมบูรณ์ ไพรัชเวชภัณฑ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอ่างทอง มูลค่ารวม 15,500 บาท

– มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา สนับสนุนโดย พระอธิการอภิวัฒน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดไทรย์นิโครธารามและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลค่ารวม 13,400 บาท

– มอบชุดนักเรียน จำนวน 39 ชุด สนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มูลค่า 16,000 บาท

– มอบอุปกรณ์การเรียน จำนวน 39 ชุด สนับสนุนโดยบริษัท เดอะเค ควอลิตี้ จำกัด มูลค่า 6,000 บาท

– มอบข้าวสารและน้ำดื่ม จำนวน 39 ชุด สนับสนุนโดยบริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด มูลค่า 7,700 บาท

– มอบกระปุกออมสิน จำนวน 39 ชิ้น สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง

– มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวเด็ก จำนวน 28 ครอบครัว จำนวน 48,000 บาท สนับสนุนโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมกรรมการพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนิติกร เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 10/2566 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล โดยมีครอบครัวอุปการะรายเดิม จำนวน 1 ราย และรายใหม่จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งจะดำเนินการเสนอคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรการทำเก้าอี้ – โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 /2566 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา บ้านหัวทองดี หมู่ 6 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้พม.อ่างทอง ได้ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับสิทธิต่างๆตามภารกิจพม. เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความสนใจอยากต่อยอดอาชีพต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 9/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 362 ราย เป็นเงิน 873,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านความเป็นอยู่

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านความเป็นอยู่

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ กิ่งกาชาด และเทศบาลตำบลสามโก้ ลงพื้นที่ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านความเป็นอยู่ และเงินทุนการศึกษาของหลานและเหลน เนื่องจากครอบครัวมีภาระหนี้สินจำนวนมาก และผู้ประสบปัญหาฯมีโรคประจำตัว ป่วยอัมพฤกษ์ ทำงานได้ไม่เต็มที่ เบื้องต้นพม.อ่างทอง ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท และเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการช่วยเหลือ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

พิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2565 – 2566 ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ จังหวัดอ่างทองมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 คน

1.นายจำเนียร ชวลิต รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2565 (นางสาวจันทร์ฉาย ชวลิต รับแทน)

2.นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2565

3.นายสุวิทย์ สร้อยแสง รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ ปี 25664.นายอำนาจ เสนาะจิต รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ปี 2566

5.นางพรนิภา คงใหญ่ รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ปี 2566

ซึ่งพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น และดีเด่นพิเศษ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการ อพม. SMART

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ อพม. SMART ณ วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนันทนาการ และกีฬา และเพื่อทบทวน บทบาท การปฏิบัติงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นฐานข้อมูลนำไปสู่การพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จาก 7 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน และได้รับเกียรติจากนายธนพล ศิริสิงห์ทองกุล และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร และให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ อพม. ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2565 – 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน”

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) พร้อมพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และทีมงาน จัดโครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน” โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ให้ความอนุเคราะห์ศาลาวัดพัฒนา (ดอนกร่าง ) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในการจัดกิจกรรมโครงการ

สำหรับโครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน” นี้ได้รับงบสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 35,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในบทบาทผู้เชี่ยวชาญชีวิตให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในครอบครัวและในสังคม ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงวัย ด้านหัตถกรรม การฝึกปฏิบัติการตกแต่งผูกผ้าระบาย โต๊ะประชุม อาคารสถานที่ โดยมีเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 20 คนและบุคลากร One Home จำนวน 5 คน รวมจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ กล่าวว่ส ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดโครงการฯ ทำให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ และถ่ายภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลาน นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประกาศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566

ประกาศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน

แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วไปพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj9TmbOWUOIqM3_FDWfn_xJCmythTMaRjaQiSrdwrpC_hNXg/viewform <<

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

สามารถอ่าน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ >> https://drive.google.com/…/1GmVtaDEG5oUcE7F9GJ0…/view… <<

ขอบคุณครับ


Share:โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิทย์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. และบรรยายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคล้า ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาและพม. ได้อธิบายให้เด็กนักเรียนรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ และวิธีการป้องกันตัวเองให้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นายสุวิทย์ สร้อยแสง ประธาน อพม. อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566

2.นายอำนาจ เสนาะจิต ประธาน อพม. อำเภอโพธิ์ทอง ได้รับคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566

3.นางพรนิภา คงใหญ่ ประธาน อพม. ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา ได้รับคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566


Share:สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางพร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมาย นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางพร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 14 ครัวเรือน ณ. พื้นที่ตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำสิทธิสวัสติการตามภารกิจ พม.พร้อมจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 14 ครัวเรือน ตามระเบียบของ พม.ต่อไปเพื่อเป็นคำใช้จ่ายทางการศึกษา และ ค่าครองขีพตามความจำเป็น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐริรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอไชโย ที่ว่าการอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความผ่อนคลาย และเกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าสู่สังคม และเข้าถึงสิทธิต่างๆของรัฐที่ควรได้รับ หลังออกจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดขวิด ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความผ่อนคลาย และเกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าสู่สังคม และเข้าถึงสิทธิต่างๆของรัฐที่ควรได้รับ หลังออกจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการอบรมฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลจำปาหล่อ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลจำปาหล่อ ประจำปี 2566 โดยมีนางมานะ สวนศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง จำนวน 50,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวณัฐริรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดสนาม ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความผ่อนคลาย และเกิดการมีส่วนร่วมใน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 67 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 167,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแสวงหา

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแสวงหา

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ อำเภอแสวงหา โดยนางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอแสวงหา มอบหมายให้ปลัดอำเภอ พร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม. และอพม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 6 ราย ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ พร้อมพันธุ์พืชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเก็บข้อมูลวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รวมพลังสร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รวมพลังสร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ลงพื้นที่โรงเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม โดยมีคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสนใจเข้าร่วม จำนวน 1,440 คน

สำหรับระบบ ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” เป็นช่องทาง LINE Official Account ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ที่สามารถแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุในระบบได้ โดยเพิ่มเพื่อนด้วยคำว่า @esshelpme และดำเนินการแจ้งเหตุได้ด้วย 3 ขั้นตอน คือ

1) กดปุ่มแจ้งเหตุด่วน เมื่อกดแล้วระบบจะขึ้นตัวเลือกปัญหาที่ท่านพบโดยให้เลือก 1 ปัญหาจาก 5 ปัญหา ได้แก่ ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย กักขังหน่วงเหนี่ยว เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย

2) แจ้งตำแหน่งเกิดเหตุ เมื่อเลือกปัญหาที่พบแล้วระบบจะขึ้นปุ่ม “แชร์พิกัดตำแหน่ง” ให้กดและเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ

และ 3) กรอกเบอร์ติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพติดต่อกลับ และไปยังจุดเกิดเหตุให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกครอบครัว เป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่สามารถป้องกัน และแก้ปัญหาความเดือดร้อน ได้อย่างทันต่อสถานการณ์

ในการนี้ พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณท่านบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ท่านรองผู้อำนวย และคณะครูทุกท่าน ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวก นำทีม พม. เข้าประชาสัมพันธ์ระบบ ESS ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักเรียนจำนวนมากในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่าย ร่วมกันชี้เป้า เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดอ่างทองจะนำเงินรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครและจากเงินบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 451,500 บาท ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

1) เงินสนับสนุนโครงการ ได้แก่ โครงการธรรมสัญจร : หลักพุทธธรรม นำพุทธบุตร จุดประกายชีวิต “คิด” พัฒนาตนเอง และสังคม โดย ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุน 150,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 40 แห่งๆละประมาณ 100 คน

รวมทั้งสิ้น 4,000 คน

2) เงินสงเคราะห์รายบุคคล เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 9 ครอบครัว โดยมีเด็กได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 16 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง โดยนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม. และอพม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ พร้อมพันธุ์พืชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเก็บข้อมูลวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่ม 11 มี.ค. นี้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่ม 11 มี.ค. นี้

☀️ กระทรวงการคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และธ.กรุงไทย เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 66 เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีบ้านพักที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เอนเอียง ตัวบ้านได้รับความเสียหายหลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี 2565

ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีบ้านพักที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เอนเอียง ตัวบ้านได้รับความเสียหายหลังจากประสบอุทกภัย เมื่อปี 2565

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ป่างิ้ว ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี กำนันตำบลป่างิ้ว และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลป่างิ้ว ลงพื้นที่ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีบ้านพักที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เอนเอียง ตัวบ้านได้รับความเสียหายหลังจากประสบอุทกภัย

เมื่อปี 2565 เบื้องต้น จังหวัดอ่างทอง พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565 จำนวน 47,314 บาท และพม.อ่างทอง พิจารณาสนับสนุนเงินปรับสภาพที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ จำนวน 40,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา) พร้อมด้วย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางพรนิภา คงใหญ่ กำนันตำบลบ้านพราน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็น อาทิ เตาแก๊ส ที่นอน ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมมอบปัจจัย จำนวน 5,000 บาท แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพม.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด สนับสนุนโดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) พร้อมเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท โดยมอบเป็นเงินสด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา) พร้อมด้วย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าของบ้านที่ได้รับการซ่อมสร้าง จำนวน 2 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาส

วัดอ่างทองวรวิหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น และพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ฯ มอบปัจจัย จำนวน 2,000 บาท แก่ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเป้าหมายการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะงานช่างสามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกลุ่มเปราะบางมีบ้านที่เหมาะสม ปลอดภัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์ภาคภูมิ อินทรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชโย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอไชโย ผู้ช่วยปลัดอำเภอไชโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ รพ.สต. อพม. อสม. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆและครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการมาประเมินความพิการที่โรงพยาบาลได้ ให้เข้าถึงสิทธิ โดยประเมินความพิการให้ถึงบ้านในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 12 ราย และเมื่อโรงพยาบาลออกใบรับรองความพิการแล้ว พม.อ่างทองจะทำการออกบัตรคนพิการเพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับ ตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 9 ครอบครัว (เด็ก 16 คน) รวมจำนวนเงิน 129,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ รวมจำนวนเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชนพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และผู้เข้ารับการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น

เยี่ยมผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และผู้เข้ารับการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และผู้เข้ารับการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น จำนวน 3 ราย ในพื้นตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ และตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าประชุมคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้อบรมภาคปฏิบัติ โครงการอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) รอบที่ 2

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้อบรมภาคปฏิบัติ โครงการอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีตามโครงการ “อบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่)” ที่เริ่มทำการอบรมภาคปฏิบัติในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 โดยทำการฝึกซ่อมสร้างบ้านหลังที่ 4 พร้อมกันในทุกพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ เทศบาลตำบลโคกพุทรา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกและพัฒนาทักษะด้านการช่าง เป็นการต่อยอดอาชีพและเสริมรายได้ นอกจากนี้ยัง ช่วยให้กลุ่มเปราะบางได้รับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าของบ้านเป้าหมายการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 2 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร และได้ประสานายอำเภอโพธิ์ทอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ ซึ่งเป็นคนพิการทางการสื่อ จำนวน 1 ราย

สำหรับโครงการอบรมอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) มีหลักการดำเนินโครงการเพื่อ “สร้างคน สร้างงาน เพื่อสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง” เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้มีทักษะด้านงานช่าง นำไปต่อยอดอาชีพในอนาคต และยังเป็นการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้ทำการอบรมภาคทฤษฎีแก่ช่างชุมชน จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จากนั้นได้แบ่งกลุ่มลงฝึกในภาคปฏิบัติซ่อมสร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง ทั้งหมด 40 หลัง แบ่งฝึกปฏิบัติจำนวน 3 รอบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติในรอบที่ 2 โดยในปีนี้ ได้นำร่องโครงการใน 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแสวงหา อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอวิเศษชัยชาญ

ในนาม พม. อ่างทอง

ต้องขอบพระคุณนายกเทศบาล/อบต. กองทุนสวัสดิการชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในพื้นที่ เป็นอย่างสูง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบาง ทั้งทางด้านอาชีพ ด้านที่อยู่อาศัย ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งถือเป็นโครงการที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เยี่ยมนักศึกษา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ที่มาร่วมทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด และสนามกีฬาโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เยี่ยมนักศึกษา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ที่มาร่วมทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด และสนามกีฬาโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 15.00 น.

พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) เยี่ยมนักศึกษาในโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1” ซึ่งร่วมกันพัฒนาห้องสมุด และสนามกีฬา ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ได้มอบข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค และไข่ไก่ จำนวน 9 แผง มูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาในการทำกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ที่ได้กรุณาสนับสนุนข้าวสาร น้ำดื่ม และไข่ไก่ แก่นักศึกษาในโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม.มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กาชาด จับมือ พม. และอำเภอโพธิ์ทอง เยี่ยมผู้ยากไร้

กาชาด จับมือ พม. และอำเภอโพธิ์ทอง เยี่ยมผู้ยากไร้

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.00 น.

นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และอำเภอโพธิ์ทอง โดยนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 16 ราย ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ยากไร้ทั้ง 16 ราย ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร แก่ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย

สำหรับผู้ยากไร้บางราย พม.อ่างทอง เคยให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ และให้การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมสร้างบ้านตามระเบียบของ พม. ซึ่งสำหรับรายอื่นๆ พม.อ่างทอง จะพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต่อไป

ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ เป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ที่ได้มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ยากไร้ ขอบพระคุณนายอำเภอโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการประสานส่งต่อข้อมูลผู้ยากไร้ และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในวันนี้ ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ ได้อย่างมาก โดยทาง พม.มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล

มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 635,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ยให้ผู้สูงอายุนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ ต่อยอดอาชีพให้สามารถหาเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย พม.อ่างทอง นำโดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

โดยในครั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้ร่วมสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. เพื่อสร้างการรับรู้และช่องทางการเข้าถึงบริการแก่ประชาชน อีกทั้ง มีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วม และรับของรางวัล อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก ตุ๊กตา สมุด เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือหญิงพิการ อายุ 28 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพัง

ช่วยเหลือหญิงพิการ อายุ 28 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพัง

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ช่วยเหลือหญิงพิการ อายุ 28 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยมีอาสาสมัครเทศบาลเมืองอ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแล ณ บ้านรัตตัญญู (เคหะแห่งชาติ) ถนนเลี่ยงเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง โดยแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ฯ มอบเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ และพม.อ่างทอง มอบน้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค สนับสนุนโดยบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายภานุวัฒน์ ช่อดอกรัก พนักงานอำนวยการ ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เทศบาลตำบลโคกพุทรา และเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ซึ่งมีบ้านที่อบรมเสร็จแล้ว จำนวน 3 หลัง

โดยโครงการนี้เป็นโครงการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะงานช่าง สามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกลุ่มเปราะบางมีบ้านที่เหมาะสม ปลอดภัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีบ้านที่เสียหาย จำนวน 2 หลัง และมีผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต จำนวน 1 คน

ในการนี้ ได้มอบเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนี้

1.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 3,000 บาท และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท

2.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง มอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เป็นค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต

จำนวน 29,700 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 5,000 บาท

4.เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 8,000 บาท และครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค

5.นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบไข่ไก่ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 6 แผง

6.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พิจารณามอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 3,000 บาท

พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนโดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

7.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และพลังงานจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 1,000 บาท

8.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 1,500 บาท

9.นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จำนวน 2,000 บาท

10.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

11.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

12.ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial