ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เจ้าหน้าที่รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อพม. และอสม. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รพ.สต.ย่านซื่อ ได้แนะนำวิธีการดูแลแผลที่เกิดจากไฟไหม้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ กาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 8,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมของใช้ที่จำเป็น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลครอบครัว และพม.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ และบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด พร้อมแนะนำสิทธิต่างๆ ตามภารกิจพม.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม. ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และอพม.ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และสามารถดำรงกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ โดยมอบรถวีลแชร์ จำนวน 6 คัน และไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา จำนวน 1 อัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่คนพิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการสามารถสู้ชีวิตต่อไปได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

จังหวัดอ่างทอง โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอแสวงหา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

– การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ

– ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานสรุปแผน/โครงการพัฒนาตำบล

– และนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมมอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และพันธุ์ปลา ดังนี้

1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 20 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย

2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และทุนตั้งต้นประกอบอาชีพ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท อีกทั้ง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง มอบชุดพันธ์ุปลาให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำในพื้นที่ และได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ปลูกต้นไม้ จำนวน 6 ต้น โดย ณ บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

จากนั้น นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยส่วนราชการ เยี่ยมชมบูธบริการประชาชนจากส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาบริการประชาชน

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของ พม. ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในบูธ

สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะเป็นสะพานเชื่อมบริการให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึง และถือเป็นการสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ทราบอีกทางหนึ่ง เพื่อนำสู่การหาแนวทางแก้ไข พัฒนา นำสู่สังคมดี คนมีคุณภาพ ที่จะเป็นรากฐานของการสร้างให้ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ตามโครงการ “โมบายขยายสิทธิ ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง แพทย์หญิงรัชนีกร พรหมเมศร์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ รพ.สต. อพม. อสม. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการไปประเมินสภาพความพิการที่โรงพยาบาลได้ เพื่อนำไปประกอบการยื่นลงทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในพื้นที่ตำบลบางพลับ จำนวน 1 ราย ตำบลโคกพุทรา จำนวน 1 ราย ตำบลคำหยาด จำนวน 1 ราย ตำบลหนองแม่ไก่ จำนวน 2 ราย ตำบลบางเจ้าฉ่า จำนวน 1 ราย และตำบลองครักษ์ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง แพทย์หญิงรัชนีกร พรหมเมศร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความยากลำบากของผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการตรวจประเมินสภาพความพิการที่โรงพยาบาลได้ ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียงในวันนี้ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และมีความสุข โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อม และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมนำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร สนับสนุนโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด มูลค่า 7,500 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุด มูลค่ากว่า 20,000 บาท แก่นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ/คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนในศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ในการนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ที่เมตตาสนับสนุนและช่วยเหลืองานของพม. และประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ควรได้รับ โดยนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ได้พาคนพิการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อออกใบประเมินสภาพความพิการ ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ควรได้รับตามกฎหมาย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมประเมินบ้านกลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการและนายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนางบุณยนุช พิมพ์เถื่อน ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา เยี่ยมประเมินบ้านกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับงบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 8 หลัง ในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เบื้องต้นพม.อ่างทองได้ประเมินสภาพบ้าน พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร พร้อมด้วย พม.อ่างทอง ร่วมจัดพิธีฌาปนกิจศพหนูน้อยวัย 11 เดือน พิการทางการสื่อความหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร โดยพระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้

เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะตำบลไชโย พร้อมด้วย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปลัดอาวุโสอำเภอไชโย นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย ร่วมจัดพิธีกรรมทางศาสนา แก่หนูน้อยวัย 11 เดือน พิการทางการสื่อความหมาย ไม่มีใบหูทั้งสองข้าง มีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่แรกเกิด ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริวุฒิกิจฯ และพระครูวิบูลย์สังฆกิจฯ เมตตาอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา และได้รับความเมตตาสนับสนุนเงินในการจัดการศพ รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท จากผู้มีจิตเมตตา ซึ่งประกอบด้วยคุณจิตรภักดี บุญนิตย์ (ห้องเย็นเพชรบูรณ์) จำนวน 10,000 บาท โดยการประสานงานของนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง จำนวน 5,000 บาท นางอโนชา สุวรรณภาพ คลังจังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย จำนวน 1,000 บาท นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย จำนวน 1,000 บาท และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพอีก จำนวน 3,000 บาท

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบท่านพระคุณพระครูสิริวุฒิกิจฯ และท่านพระครูวิบูลย์สังฆกิจฯ ที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา และฌาปนกิจศพในวันนี้ กราบขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้เมตตาหนูน้อย มอบเงินค่าจัดการศพกว่า 20,000 บาท ในครั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ขอให้ดวงวิญญาณของหนูน้อยไปสู่สุขคติสงบสู่สัมปรายภพ ด้วยค่ะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ชุดเครื่องนอน และเงินสงเคราะห์เบื้องต้นรายละ 1,000 บาท เแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอสามโก้ จำนวน 10 ราย ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง พิจารณาช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ครอบครัว และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย และประสานพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ขอรับการสนับสนุนพัดลม จำนวน 1 ตัว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้สูงอายุร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับญาติ ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ สุขภาพไม่แข็งแรง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด สนับสนุนโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ พร้อมแนะนำสิทธิต่างๆตามภารกิจพม. และเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัวเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป ณ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค walk in เข้ามาขอความช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้สูงอายุป่วยโรคพาร์กินสัน และมีแนวโน้มจะพิการ นำตัวไปพบแพทย์ เพื่อลงความเห็นว่ามีความพิการ และออกเอกสารรับรองความพิการโดยเมื่อได้รับเอกสารรับรองความพิการแล้ว ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


Share:วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบนมผงสำหรับเด็ก

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ต้องดูแลผู้สูงอายุ และเด็กพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และนมสำหรับเด็ก

โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทองออกบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่เด็ก และพม.อ่างทอง นมผงสำหรับเด็กเอส-26 จำนวน 2 กล่อง มูลค่า 3,300 บาท สนับสนุนโดยคุณจิตรภักดี บุญนิตย์ (ห้องเย็นเพชรบูรณ์) ประสานงานโดย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ่างทองให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ตรวจสารเสพติดในหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง และนางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง นำทีมเจ้าหน้าที่ One Home อ่างทอง จำนวน 62 คน ตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของบุคลากรในองค์กร พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง #ซึ่งจากผลตรวจ #ไม่พบเจ้าหน้าที่มีสารเสพติดในร่างกาย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นตำบลย่านซื่อ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับคณะกองประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs.Deaf Thailand “MMDT” มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 100 ชุด โดยมอบหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จำนวน 95 ราย และลงเรือมอบจำนวน 5 ราย โดยมีอำเภอเมืองอ่างทอง สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

#ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ”

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หัวหน้าหน่วยงานทั่วประเทศเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการ (Flagship Project) ของกระทรวง พม. ประจำปี 2566 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม Asawin Grand C โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ

และในวันศุกร์ที่ 4 พศจิกายน 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง พม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” สู่การปฏิบัติ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งรับทราบ แผนงาน/โครงการและการดำเนินงานที่สำคัญ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยมุ่งหวังให้หัวหน้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.สามาถขับเคลื่อนภารกิจในปี 2566 โดยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรองรับสถานการณ์และแนวโน้มด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวง”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนายสนองวิทย์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.Smart)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.Smart)

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม นายภานุวัฒน์ ช่อดอกรัก พนักงานอำนวยการ และนางสาวประทิน มีพัฒนะ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.Smart) ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) และนักสังคมสงเคราะห์สังกัดกระทรวง พม. จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก จากตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี คณะที่ร่วมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ฝ่ายสงฆ์ โดยพระมหาชะโลม ปัญญาวชิโร เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา พระครูกาญจนคีรีรักษ์ (ประภาส) ปญญาธโร พระอธิการชายชวน กตธัมโม เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง พระไพบูลย์ ภัทรจิตติมากุล ฝ่ายฆราวาส โดยนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นางชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ นายสนาน ทับทิมใส กำนันตำบลวังไผ่ มอบถุงยังชีพ จำนวน 320 ชุด พร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จำนวน 170 ชุด ณ บริเวณโรงอิฐ บ.ป.ก. หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก พื้นที่ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จำนวน 150 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก และมอบของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประกอบด้วย ข้าวสาร 4 กระสอบ บวบ 4 ถุง ฟัก 1 กระสอบ และหน่อไม้ดอง 30 ขวด แก่นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:รับมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,500 ชุด โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์อุทกภัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง (ท.) ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ครัวเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตำบลคลองวัว

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำทีมOne Home อ่างทอง ร่วมจัดตั้งครัวเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตำบลคลองวัว โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน“สำนึกรักบ้านเกิด” และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว โดยจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 2,500 กล่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองวัว พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 698 ถุง และมอบให้คนพิการในพื้นที่ตำบลคลองวัว จำนวน 78 ถุง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ นายภราดร ปริศนานันทกุล และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายระวีพงศ์ วีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว ร่วมจัดเตรียมอาหาร และมอบถุงยังชีพ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมครัว พม.

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา(ดอนกร่าง) ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา(ดอนกร่าง) พร้อมด้วย พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำทีมงาน One Home อ่างทอง จัดกิจกรรมครัว พม.ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 4,000 กล่อง มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 80 ชุด และมอบนมผงสำหรับเด็ก จำนวน 4 ครอบครัว ตามโครงการมอบกำลังใจให้คนอ่างทอง “พระไม่ทิ้งโยม” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 250,000 บาท ในการจัดกิจกรรมจากพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหาฯ

ทั้งนี้ ได้มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 4,000 กล่อง แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ม.4 ตำบลท่าช้าง จำนวน 80 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากถุงยังชีพจากพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหาฯ และการสนับสนุนน้ำดื่มจากบริษัท เล้งเฮงอกรีฟู้ดส์ จำกัด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โรงครัวพลัง “บวร” โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร ร่วมกับพม.อ่างทอง จัดตั้งโรงครัวพลัง “บวร” โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ สนับสนุนงบประมาณกว่า 40,000 บาท เพื่อเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1,000 ชาม พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค แก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไชโย

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร พระครูวิบูลย์สังฆกิจ เจ้าคณะตำบลไชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พร้อมนางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ น.ส.กรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายอำเภอไชโย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และทหารจิตอาสา ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ถุง แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการสนับสนุนจากสมัชชา “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5” จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดจุกเฌอ,วัดสุวรรณาราม(ดอนทอง), วัดนิโครธาราม(กระทุ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง

#โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าช้าง โดยนายพุทธิธร ฉัตรบริรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง จัดทำโรงครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 3,000 กล่อง โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 250 แพ็ค และข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม

ในการนี้นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ในนาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ที่ได้เห็นความสำคัญของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต สนับสนุนน้ำดื่ม และข้าวสาร เพื่อใช้ดูแลกลุ่มเปราะบาง และผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตําบลไผ่ดําพัฒนา

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลไผ่ดําพัฒนา โดยนายสำรวย ฉิมฉวี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตําบลไผ่ดําพัฒนา อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยเป็นครอบครัวต้องดูแลเด็ก 3 คน เนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้ไม่สามารถเดินทางออกไปข้างนอกได้ ขาดแคลนนมผงเด็ก และผ้าอ้อม ซึ่งพระครูสุทธิกิจจาทรฯ มอบนมผงเด็ก ผ้าอ้อม ไข่ไก่ ข้าวสาร และน้ำดื่ม รวมมูลค่ากว่า 6,000 บาท พร้อมมอบเงินให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา จำนวน 1,000 บาท

ในโอกาสนี้ พระครูสุทธิกิจจาทรฯ ได้เมตตามอบเงิน จำนวน 500 บาท แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และมอบเงิน จำนวน 1,000 บาท แก่กำนันตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลทีมงานเรือ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยมอบให้พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 65 ชุด ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบถุงยังชีพพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 5,185 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีมอบ ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นผู้รับมอบแทนพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยมอบให้พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 98 ชุด ณ วัดม่วง ตำบลหัวสะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และมอบให้พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 194 ชุด ณ โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ซึ่งมีพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้มีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง และมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ วัดไชยภูมิ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการโครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม และนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ประธานได้มอบของที่ระลึกให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 8 ครอบครัวและกล่าวให้โอวาทครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมให้การเรียนรู้ของวิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 317 ชุด ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบชุดธารน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 244 ชุด และผู้ประสบภัยตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 181 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมมอบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ทีโอเอ ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับคุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 คุณณัชชา ชัยนิรามัย คุณนพวรรณ คำบุศย์ จากชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 คุณเบญจรัตน์ สิงห์สมบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรหมสุวรรณธุรกิจ จำกัด บริษัท พรหมสุวรรณอู่ต่อเรือ จำกัด และบริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด และคณะผู้บริจาค ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก จำนวนทั้งสิ้น 1,181 ชุด มูลค่า 480,000 บาท โดยแบ่งมอบจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่าโมก บางปลากด และโรงช้าง จำนวน 497 ชุด ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตำบลบางปลากด และจุดที่ 2 มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโผงเผง เอกราชและนรสิงห์ จำนวน 684 ชุด ณ วัดพิจารณาโสภณ ตำบลโผงเผง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เตรียมความพร้อมสำหรับจัดพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำทีมเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ทำความสะอาดศาลาวัดพิจารณ์โสภณ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 1,200 ชุด ที่จะทำพิธีมอบ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ วัดพิจารณ์โสภณ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สนับสนุนโดยบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และพล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 โดยการประสานงานของ คุณเบญจรัตน์ สิงห์สมบุญ (คุณน้อย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรหมสุวรรณธุรกิจ จำกัด บริษัท พรหมสุวรรณอู่ต่อเรือ จำกัด และบริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ร่วมกับศดธ.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อสม. มอบข้าวสาร จำนวน 15 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค สนับสนุนโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ และบริษัท โตโยต้า โฆสิต อ่างทอง ผู้จัดจำหน่าย โตโยต้า จำกัด พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป ณ เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:รับมอบเตียงสนาม

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง รับมอบเตียงสนามโรงพยาบาลสนาม ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จำนวน 210 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนที่นอน และผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากนางสาวบงกช แจ่มทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายพูนสุข สุวรรณดี รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยพม.อ่างทองได้มอบให้

อำเภอสามโก้ จำนวน 50 ชุด

อำเภอป่าโมก จำนวน 40 ชุด

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน 40 ชุด

อำเภอแสวงหา จำนวน 20 ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว จำนวน 20 ชุด

เทศบาลตำบลม่วงคัน จำนวน 20 ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 20 ชุด

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณประธานสภาอุตสาหกรรม และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้พม.อ่างทอง ในเรื่องการขนย้ายเตียงสนามเพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบชุดธารน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัยอำเภอป่าโมก

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 404 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมีนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมก ร่วมมอบ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. (หน้าอำเภอป่าโมก) ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง ร่วมต้อนรับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้พม.อ่างทอง มีความยินดียิ่งที่จะร่วมกับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน พม.1300 เป็นผู้สูงอายุ มีรายได้ไม่เพียง ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง มอบน้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค และผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป สนับสนุนโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมโดยนายสำรวย ฉิมฉวี และบริษัท โตโยต้า โฆสิต อ่างทอง ผู้จัดจำหน่าย โตโยต้า จำกัด ณ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจพม. และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนัก และร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ศพค. อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จัดโดยเทศบาลตำบลทางพระและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลทางพระ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทางพระ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

#มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ One Home อ่างทอง ร่วมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางหลังใหม่จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

#ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 พม.อ่างทอง จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองถึงแนวทางการใช้งานในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 โดยมีวิทยากรในการบรรยาย

จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นคนพิการ

ต้องดูแลคนในครอบครัวที่เป็นคนพิการ รายได้ไม่เพียงพอ มอบข้าวสาร จำนวน 1 ถุง หน้ากากอนามัย จำนวน 1 แพ็ค และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ขวด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ต่อไป สนับสนุนโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบริการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางเจ้าฉ่า

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

คนพิการ ในการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ

อย่างถ้วนหน้า ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้บรรยายให้ความรู้

ตอบข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมลงทะเบียนในวันนี้ พร้อมมอบสติกเกอร์สายด่วนพม.1300 เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

และผู้มาลงทะเบียน นำไปติดที่บ้านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริการสายด่วนพม.1300

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:รับรางวัลเพชรวิเศษ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมรับรางวัลเพชรวิเศษ “ต้นแบบ คนดี คนกล้า เสียสละ” ปีที่ 9 โดยรับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ และได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ และนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับรางวัล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการMobileขยายสิทธิ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์สมชาติ ลีวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตำบลสายทอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโรงช้าง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตำบลบางเสด็จ พร้อมรพ.สต.อพม. และอสม. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆและครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการมาประเมินความพิการที่โรงพยาบาลได้ ให้เข้าถึงสิทธิ โดยประเมินความพิการให้ถึงบ้านในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 12 ราย และเมื่อโรงพยาบาลออกใบรับรองความพิการแล้ว พม.อ่างทองจะทำการออกบัตรคนพิการเพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับตามโครงการ “Mobileขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตำบลสายทอง และบริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการMobileขยายสิทธิ

#โครงการ#Mobile#ขยายสิทธิ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายแพทย์สมชาติ ลีวรรณเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าโมก ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโผงเผง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนรสิงห์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเอกราช พร้อมรพ.สต. อพม. และอสม. ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆและครอบครัวไม่สามารถพาคนพิการมาประเมินความพิการที่โรงพยาบาลได้ ให้เข้าถึงสิทธิ โดยประเมินความพิการให้ถึงบ้านในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 13 รายและเมื่อโรงพยาบาลออกใบรับรองความพิการแล้ว พม.อ่างทองจะทำการออกบัตรคนพิการเพื่อให้คนพิการ และครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) โดยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ และบริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบสิ่งของพระราชทาน

#พมอ่างทอง ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายปริญญา เขมะชิตปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้บริหาร ข้าราชการ อบต.หลักแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial